Maailmassa on monta ihmeellistä tarinaa, mutta joskus totuus on taruakin ihmeellisempää. *** Tämä on yksi niistä tositarinoista, joissa riittää ihmettelemistä. *** Näytelmän tapahtumat alkavat Suomi nimisessä oikeusvaltiossa sijaitsevan maailman toimivimmaksi kaupungiksi julistautuneen Helsinki nimisen kunnan sosiaali- ja terveystoimialan Koskelan omahoitotarvikejakelupisteessä, mutta leviävät vähitellen ympäri rakasta isänmaatamme tuhansien aurinkojen loistaessa. *** Pääosan esittäjän rooli lankeaa itseoikeutetusti virkavastuun mukaisesti Jan Vapaavuorelle. *** Merkittäviä sivuosia näyttelevät parhaiden kykyjensä mukaisesti Sanna Vesikansa, Juha Jolkkonen, Leena Turpeinen, Timo Lukkarinen, Juha Ahonen, Sami Sarvilinna, Olli Huuskonen, Kristian Sinkkonen, Timo Siekkinen, Markku Silen ja koko Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan virkamieskunta. *** Ulkopuolisina tarkkailijoina vuorottelevat mm. eduskunnan oikeusasiamies, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Valvira, oikeuskansleri, Helsingin hallinto-oikeus, Sosiaali- ja terveysministeriö, tietosuojavaltuutettu, Helsingin poliisilaitos ja poliisihallitus. *** Vapaavuoren häivyttyä viiden vuoden kuluttua vanhenevaa virkavastuutaan pakoon olympiakomitean suojiin uudeksi pääroolin esittäjäksi on pyrkinyt ja päässyt Juhana Vartiainen, joka vastaa elokuusta 2021 lähtien kaikesta Helsingin kaupungin toiminnasta ja erityisesti siitä, että kaupunki noudattaa lakia kaikessa toiminnassaan. *** Nimeltä mainitsemattomalta kaltoinkohdellulta vakavasti muistisairaalta avuttomalta vanhukselta on riistetty kansalaisoikeudet, eikä hänelle ole syrjittynä jätetty tässä näytelmässä osaa eikä arpaa, vaipoista puhumattakaan. *** Subjektiivisen objektiivisena kertojana on hänen omaishoitajansa. *** Näytelmän käsikirjoitus perustuu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan omahoitotarvikejakelussa keksittyyn mielikuvitukselliseen ideaan, jolla ei ole mitään todellisuuspohjaa. *** Tarinassa esille tuodut virkamiesten lainvastaiset teot tai vanhusten kaltoinkohtelut eivät ole herättäneet kiinnostusta kaupungin luottamusmiehissä eikä tutkivassa journalismissa.

1.6.22

Missä viipyy kaupungin anteeksipyyntö?

Nyt on kulunut jo yli puoli vuotta siitä, kun eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi poikkeuksellisen ankaran langettavan ratkaisun Helsingin kaupungin hoitotarvikkeiden jakelukäytäntöä ja  asiakirjapyynnön käsittelyä koskevaan kanteluun. 

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin totesi 4.11.2021 antamassa päätöksessään, että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimiala on menetellyt virheellisesti ja lainvastaisesti. Kantelija on kokenut tulleensa väärin kohdelluksi, ja hän on hankkinut omalla kustannuksellaan pitkältä ajalta hoitotarvikkeita, jotka hänen puolisonsa olisi ollut oikeutettu saamaan ilmaiseksi. Näiden ylimääräisten kustannusten lisäksi kantelijan työ omaishoitajana vaikeutui ja hänelle on aiheutunut tarpeetonta mielipahaa. Hänen saamansa palvelu on ollut laadultaan huonoa. Toiminta on ollut virheellisestä ja kantelijan oikeuksia on loukattu,

Oikeusasiamiehen esityksiin perustuva hyvitysesitys voi olla hyvitystä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklan mukaisen oikeuden tai vapauden loukkaamisesta tai kansallisen lain vastaisesta menettelystä aiheutuneen vahingon tai epäoikeudenmukaisuuden tuntemuksen, vääryyskokemuksen tai muun sellaisen korvaamista tai hyvittämistä. Hyvitys voi olla aineeton toimenpide, kuten pahoittelu tai anteeksipyyntö, tai rahallinen korvaus

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kirjoitti päätöksessään Helsingin kaupungille antamien huomautusten ja selvityspyyntöjen lisäksi selväsanaisesti, että hänen näkemyksensä mukaan olisi asianmukaista ja hyvän hallintotavan mukaista, että Helsingin kaupunki pyytää kantelijalta virhettä anteeksi.


Tässä prosessissa sähläsi eniten toimimalla lainvastaisesti, valehtelemalla valtuuksistaan ja kirjoittamalla asiasta moneen kertaan täyttä potaskaa omahoitotarvikejakelun ylilääkäri Juha Ahonen. Onko hän pahoitellut lainvastaista toimintaansa, kokemaamme väärää kohtelua ja meille aiheuttamaansa harmia ja pyytänyt meiltä tekemisiään anteeksi? Ei ole. Miksi ei ole? 

Ylilääkäri Juha Ahosen esimies terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen on ollut alusta asti tietoinen kaupungin omahoitotarvikejakelun monista laittomuuksista, mutta on hyväksynyt allekirjoituksillaan kaikki Ahosen ylimmille lainvaalijoille antamat lausunnot ja meille kirjoittamat selitykset. Lukkarinen on myös itse aktiivisesti antanut laillisuutta valvoville viranomaisille lukuisia totuudenvastaisia lausuntoja ja lupauksia, joita ei ole toteuttanut. Minulle hän on valehdellut useasti päin naamaa ja ilmoittanut julkisuuslain vastaisesti, että kaupunki ei vastaa kirjeisiini. Hän on virkamiehenä syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen laiminlyömällä virkavastuun mukaisen alaistensa toiminnan laillisuuden valvonnan. Onko hän pahoitellut lainvastaista toimintaansa, kokemaamme väärää kohtelua ja meille aiheuttamaansa harmia ja pyytänyt meiltä tekemisiään anteeksi? Ei ole. Miksi ei ole?  

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen on toiminut kumileimasimena Lukkarisen aisaparina ja hyväksynyt kaikki Ahosen antamat lausunnot ja omahoitotarvikejakelun laittoman toiminnan. Turpeinen on itse Juha Jolkkosen kanssa laatinut kaupungin lainvastaiset omahoitotarvikejakelua koskevat pysyväisohjeet. Hän on virkamiehenä syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen laiminlyömällä virkavastuun mukaisen alaistensa toiminnan laillisuuden valvonnan. Onko hän pahoitellut lainvastaista toimintaansa, kokemaamme väärää kohtelua ja meille aiheuttamaansa harmia ja pyytänyt meiltä tekemisiään anteeksi? Ei ole. Miksi ei ole?

Helsingin kaupungin sosiaali ja terveystoimen toimialasta vastaa toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Hän on tiennyt aivan alusta alkaen, miten kaupungin omahoitotarvikejakelussa on toimittu vastoin lainsäädäntöä ja ministeriön määräyksiä. Itse asiassa hän on tiennyt sen hyvin kauan. sillä juuri hän on teettänyt ja allekirjoittanut kaupungin omahoitotarvikejakelun pysyväisohjeet, jotka Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Valvira ja eduskunnan oikeusasiamies ovat ratkaisuissaan tuominneet monilta osin laittomiksi ja ministeriön määräysten vastaisiksi. Esimerkiksi karenssivaatimus, josta tämä prosessi alkoi, on laiton. Jolkkonen ei ole viranomaisten useista vaatimuksista huolimatta puuttunut kaupungin laittomaan toimintaan. Hän on virkamiehenä syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen laiminlyömällä virkavastuun mukaisen alaistensa toiminnan laillisuuden valvonnan. Onko hän pahoitellut lainvastaista toimintaansa, kokemaamme väärää kohtelua ja meille aiheuttamaansa harmia ja pyytänyt meiltä tekemisiään anteeksi? Ei ole. Miksi ei ole?

Kaupungin kaikesta toiminnasta on vastannut virkavastuullaan koko tämän prosessin ajan alkuvuodesta 2018 lähtien kokoomuksen pormestari Jan Vapaavuori, jolle on kuulunut myös alaistensa toiminnan laillisuuden valvonta. Hän on ollut tietoinen kaupungin tekemästä laittomasta päätöksestä alusta alkaen. Kun julkisissa viroissa toimivien on perustuslain mukaan noudatettava kaikessa toiminnassaan tarkoin lakia, Vapaavuoren olisi pitänyt virkavastuunsa mukaisesti puuttua tietämäänsä alaistensa laittomaan toimintaan ja vaatia heitä korjaamaan laiton teko. Vapaavuori ei ole useista pyynnöistä huolimatta tehnyt asian korjaamiseksi yhtään mitään. Virkavastuu on voimassa viisi vuotta, joten se velvoittaa Vapaavuorta yhä. Hän on virkamiehenä syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen laiminlyömällä virkavastuun mukaisen alaistensa toiminnan laillisuuden valvonnan. Onko hän pahoitellut lainvastaista toimintaansa, kokemaamme väärää kohtelua ja meille aiheuttamaansa harmia ja pyytänyt meiltä tekemisiään anteeksi? Ei ole. Miksi ei ole?

Kesällä 2021 virkavastuu kaikesta kaupungin toiminnasta siirtyi kokoomuksen pormestari Juhana Vartiaiselle. Laittomuudet jatkuivat vielä omahoitotarvikejakelussa, joten hän on Vapaavuoren lailla vastuussa kaupungin laittomasta toiminnasta. Vartiainen ei ole vastannut yhteenkään tiedusteluuni. Hän on virkamiehenä syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen laiminlyömällä virkavastuun mukaisen alaistensa toiminnan laillisuuden valvonnan. Onko hän pahoitellut lainvastaista toimintaansa, kokemaamme väärää kohtelua ja meille aiheuttamaansa harmia ja pyytänyt meiltä tekemisiään anteeksi? Ei ole. Miksi ei ole?

Keväällä 2018 sosiaali- ja terveystoimesta vastasi virkavastuullaan vihreiden apulaispormestari Sanna Vesikansa. Hän päästi taitamattomuuttaan tämän prosessin paisumaan, kun ei puuttunut laittomuuksiin eikä muutenkaan pitänyt kiinni lupauksistaan. Vesikansaa ei valittu kesällä 2021 enää valtuustoon, mutta hänen virkavastuunsa omahoitotarvikejakelun laittomasta toiminnasta ei ole vanhentunut. Onko hän pahoitellut lainvastaista toimintaansa, kokemaamme väärää kohtelua ja meille aiheuttamaansa harmia ja pyytänyt meiltä tekemisiään anteeksi? Ei ole. Miksi ei ole?

Kesällä 2021valittu uusi kokoomuksen apulaispormestari Daniel Sazonov ei ole puuttunut kaupungin laittomuuksiin mitenkään, vaikka ne ovat jatkuneet omahoitotarvikejakelussa hänen aikanaan, joten hän on Vesikansan lailla vastuussa kaupungin laittomasta toiminnasta. Onko hän pahoitellut lainvastaista toimintaansa, kokemaamme väärää kohtelua ja meille aiheuttamaansa harmia ja pyytänyt meiltä tekemisiään anteeksi? Ei ole. Miksi ei ole?

Kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna on kaupungin toimialojen esimies ja hän toimii kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä pormestarin esittelijänä. Hänestä ei ole tämän prosessin aikana kuulunut juuri mitään, mutta anteeksipyynnön kaupungin laittomasta toiminnasta luulisi kuuluvan hyvin myös hänen velvollisuuksiinsa - kuten monen muunkin Helsingin kaupungin virkamiehen. Onko hän pahoitellut lainvastaista toimintaansa, kokemaamme väärää kohtelua ja meille aiheuttamaansa harmia ja pyytänyt meiltä tekemisiään anteeksi? Ei ole. Miksi ei ole? 


Meidän lisäksemme ja meitäkin enemmän Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta odottavat anteeksipyyntöä ja konkreettista korvausta ne tuhannet helsinkiläiset potilaat, joilta kaupunki on lainvastaisesti vaatinut kolmen kuukauden karenssia ennen omahoitotarvikejakelun aloittamista. Heistä useimmat ovat vähävaraisia heikkokuntoisia vanhuksia, joille lakisääteisten tarvikkeiden saamatta jäämisellä kolmelta kuukaudelta on suuri taloudellinen menetys. En ole kuullut, että asia olisi mitenkään häirinnyt kenenkään edellä mainitun hyväosaisen johtajan mielenrauhaa. 

Ja edelleen on käymättä prosessi virkavastuun rikkomisesta. Lainrikkoja on vastuullinen korvaamaan rikoksensa aiheuttaman vahingon rikoksen uhreille. Virkamiesten osalta nämä asiat on määritelty perustuslain virkavastuupykälässä 118. Kaikki Helsingin kaupungin palveluksessa olevat ylilääkärit ovat virkavastuulla toimivia virkamiehiä. Jotkut laittomaan karenssivaatimukseen syyllistyneet kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan virkamiehistä ovat oikeudenvastaisen teon tekijöitä, jotkut heidän toiminnastaan vastanneita esimiehiä, jotka ovat laiminlyöneet alaistensa toiminnan laillisuuden valvonnan. 

Suomen perustuslain 2 § 3 momentin mukaan "Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia." ja virkavastuupykälän 118 §:n mukaan "Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään." 

@Vapaavuori @sannavesikansa @JuhaJolkkonen @Timo_Lukkarinen @LeenaTurpeinen @filsdeproust @helsinginsote