Maailmassa on monta ihmeellistä tarinaa, mutta joskus totuus on taruakin ihmeellisempää. *** Tämä on yksi niistä tositarinoista, joissa riittää ihmettelemistä. *** Näytelmän tapahtumat alkavat Suomi nimisessä oikeusvaltiossa sijaitsevan maailman toimivimmaksi kaupungiksi julistautuneen Helsinki nimisen kunnan sosiaali- ja terveystoimialan Koskelan omahoitotarvikejakelupisteessä, mutta leviävät vähitellen ympäri rakasta isänmaatamme tuhansien aurinkojen loistaessa. *** Pääosan esittäjän rooli lankeaa itseoikeutetusti virkavastuun mukaisesti Jan Vapaavuorelle. *** Merkittäviä sivuosia näyttelevät parhaiden kykyjensä mukaisesti Sanna Vesikansa, Juha Jolkkonen, Leena Turpeinen, Timo Lukkarinen, Juha Ahonen, Sami Sarvilinna, Olli Huuskonen, Kristian Sinkkonen, Timo Siekkinen, Markku Silen ja koko Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan virkamieskunta. *** Ulkopuolisina tarkkailijoina vuorottelevat mm. eduskunnan oikeusasiamies, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Valvira, oikeuskansleri, Helsingin hallinto-oikeus, Sosiaali- ja terveysministeriö, tietosuojavaltuutettu, Helsingin poliisilaitos ja poliisihallitus. *** Vapaavuoren häivyttyä viiden vuoden kuluttua vanhenevaa virkavastuutaan pakoon olympiakomitean suojiin uudeksi pääroolin esittäjäksi on pyrkinyt ja päässyt Juhana Vartiainen, joka vastaa elokuusta 2021 lähtien kaikesta Helsingin kaupungin toiminnasta ja erityisesti siitä, että kaupunki noudattaa lakia kaikessa toiminnassaan. *** Nimeltä mainitsemattomalta kaltoinkohdellulta vakavasti muistisairaalta avuttomalta vanhukselta on riistetty kansalaisoikeudet, eikä hänelle ole syrjittynä jätetty tässä näytelmässä osaa eikä arpaa, vaipoista puhumattakaan. *** Subjektiivisen objektiivisena kertojana on hänen omaishoitajansa. *** Näytelmän käsikirjoitus perustuu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan omahoitotarvikejakelussa keksittyyn mielikuvitukselliseen ideaan, jolla ei ole mitään todellisuuspohjaa. *** Tarinassa esille tuodut virkamiesten lainvastaiset teot tai vanhusten kaltoinkohtelut eivät ole herättäneet kiinnostusta kaupungin luottamusmiehissä eikä tutkivassa journalismissa.

30.12.21

Puhelu Koskelasta

30.12.2021

Joulukuun alkupäivinä puhelin soi, kun olin juuri tullut hakemasta vaimoani pois sairaalasta, jossa hän oli ollut keuhkokuumeen takia. Vastasin, koska näin numerosta, että puhelu tuli kaupungilta ja arvelin, että kotiuttamisessa oli sairaalassa jäänyt jotain kertomatta. Mutta ei. Puhelimesta kuului pirteä naisääni, joka kertoi olevansa lähihoitaja SejaSe Helsingin kaupungin omahoitotarvikejakelusta. Siis mitä? Sanoin spontaanisti, että ei voi olla totta. Mutta oli se.

Omahoitotarvikejakelun ylilääkäri Juha Ahonen oli pyytänyt lähihoitajaa sopimaan kanssani vaippojen toimittamisesta vaimolleni. Ja mehän sovimme. Ystävällisessä hengessä, kuten lähihoitaja kirjasi tapahtuman Maisaan. Pihallemme ilmestyi sopimuksen mukaisesti jo ennen joulua kasa laatikoita, joissa oli 344 inkohousua. 

Tämä oli jo toinen puhelu omahoitotarvikejakelusta. Edellinen oli töykeän tuntuisen naisen takaisinsoitto 2.2.2018. Hän kertoi silloin, että emme saa hoitavan lääkärin määräämiä vaippoja, koska meiltä puuttuu omavastuuvelvoitteen täyttäminen ja kolme kuukautta vanhempi inkontinenssidiagnoosi potilastiedoista. Lopetin silloin puhelun sanomalla, että soittakoot sitten uudelleen, kun ovat sitä mieltä, että saamme vaipat. Puhelusta päätellen ovat nyt sitä mieltä. Tämän mielenmuutoksen toteutumiseen meni maailman toimivimman kaupungin Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialan omahoitotarvikejakelun Koskelan toimipisteen henkilökunnalta kolme (3) vuotta, kymmenen (10) kuukautta ja yksi (1) päivä! Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 4.11.2021 antamalla kovasanaisella langettavalla ratkaisulla saattoi olla hieman vaikutusta omahoitotarvikejakelun viranhaltijoiden mielipiteen muutokselle. Apulaisoikeusasiamies totesi päätöksessään, että "kantelija on alun perin toiminut asiassa annettujen ohjeiden mukaisesti ja soittanut omahoitotarvikejakeluun. Hänelle on annettu väärää tietoa". 

Kaikki ylimmät laillisuusvalvojat ovat todenneet kantelujen ratkaisuissaan omahoitotarvikejakelun toimineen lainvastaisesti helmikuussa 2018 ja vaatineet kaupunkia korjaamaan laittoman menettelynsä. Laillisuusvalvojien mielestä vaipat olisi pitänyt antaa meille heti. Miten on silti mahdollista, että Helsingin kaupunki on vasta melkein neljän vuoden kuluttua laittomasta ratkaisustaan tullut siihen tulokseen, että vaimollani oli oikeus lakisääteisiin vaippoihin? Siinäpä sitä riittää ihmettelemistä.

Kerroin kaupungille jo vuoden 2018 alussa, että karenssivaatimus on laiton. Kerroin sen myös erikseen selväsanaisesti silloiselle pormestarille Jan Vapaavuorelle ja pyysin häntä puuttumaan asiaan. Omahoitotarvikejakelun ylilääkärille Juha Ahoselle ja hänen esimiehilleen olen selvittänyt asian juurta jaksain 24.8.2018 ja 9.1.2019. Olen kommentoinut ja korjannut Ahosen harhaiset käsitykset eduskunnan oikeusasiamiehelle antamassa vastineessani 11.3.2019. Oikaisin hänen samat omituiset Etelä-Suomen aluehallintovirastolle antamat selityksensä vastineessani 8.4.2019. Aluehallintovirasto pyysi päätöksessään 25.4.2019 kaupungilta selvitystä siitä, miten se korjaa laittomuudet. Näin vastauksen vasta 22.9.2020 ja kerroin Helsingin hallinto-oikeudelle 7.10 2020 vastineessani, että mitään lupauksista ei ole toteutettu. Korjasin samalla muutkin Ahosen Helsingin hallinto-oikeudelle kertomat väärät tiedot. Olen kommentoinut hänen Valviralle antamiaan valheellisia lupauksiaan 21.10.2020. Olen antanut vastineeni 2.2.2021 hänen eduskunnan oikeusasiamiehelle antamiin totuudenvastaisiin selityksiin. Olen ruotinut 21.4.2021 Ahosen poliisille tietosuojavaltuutetun tekemän rikosilmoituksen tutkinnassa antamat tositapahtumista poikkeavat tiedot luvattomasta potilastietojen katselusta. Viimeksi korjasin Juha Ahosen uhmakkaita selityksiä vielä 18.10.2021 vastauksessa, jonka kaupunki antoi minulle kaupungin hallitukselle lähettämäni kirjeen johdosta. Selitykset olivat edellään sitä samaa ymmärtämätöntä hölynpölyä, jota ne ovat olleet koko ajan alusta alkaen. 

Juha Ahosen esimiehet Timo Lukkarinen, Leena Turpeinen, Juha Jolkkonen, Sami Sarvilinna, Jan Vapaavuori ja Juhana Vartiainen sekä kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sote-lautakunta ja myös tarkastusvirasto ja kaupungin johtoryhmä ovat olleet tietoisia omahoitotarvikejakelun jatkuvasta laittomasta toiminnasta, mutta kukaan ei ole puuttunut asiaan.

Kun olen näinä vuosina ihmetellyt Helsingin kaupungin viranhaltijoiden ja johtajien ylimielistä, välinpitämätöntä ja ihmisarvoa polkevaa suhtautumista meihin, en ole keksinyt, mistä se johtuu. Ainoa selitys, joka on tullut mieleeni, on se, että kaupunki on luottanut luonnolliseen poistumaan ja uskonut sen kautta pääsevänsä pälkähästä. Onhan toive ollut lähellä toteutua, kun kaupungin ylläpitämän Pakilatalon vastuuton toiminta aiheutti vaimolleni lonkkamurtuman ja sen seurauksena keuhkoveritulpan. Nyt viimeksi hento ja hauras vaimoni näyttää selviytyvän Helsingin kaupungin harmiksi vielä keuhkokuumeestakin.

Se, että saimme ensimmäisen erän vaippoja, ei tarkoita vielä lainkaan sitä, että asia olisi loppuun käsitelty ja kunnossa. Kaupunkihan kieltäytyy yhä korvaamasta meille itse ostamamme vaipat. Enkä ole vielä kuullut, että kaupunki olisi oma-aloitteisesti ryhtynyt mihinkään toimiin korvatakseen laittoman karenssin ajalta tarvikkeet muille helsinkiläisille omahoitotarvikkeiden saajille. Suurin kysymys on syyllisten saaminen virkavastuuseen laittoman toiminnan ja valvonnan laiminlyönnin takia. Siinä mitataan aikanaan, onko perustuslaki niin kuin se kirjoitetaan vai onko se vain sanahelinää. 


             >>> HAKEMISTO JA LINKIT MUILLE SIVUILLE


@Vapaavuori @sannavesikansa @JuhaJolkkonen @Timo_Lukkarinen @LeenaTurpeinen @filsdeproust @helsinginsote