Maailmassa on monta ihmeellistä tarinaa, mutta joskus totuus on taruakin ihmeellisempää. *** Tämä on yksi niistä tositarinoista, joissa riittää ihmettelemistä. *** Näytelmän tapahtumat alkavat Suomi nimisessä oikeusvaltiossa sijaitsevan maailman toimivimmaksi kaupungiksi julistautuneen Helsinki nimisen kunnan sosiaali- ja terveystoimialan Koskelan omahoitotarvikejakelupisteessä, mutta leviävät vähitellen ympäri rakasta isänmaatamme tuhansien aurinkojen loistaessa. *** Pääosan esittäjän rooli lankeaa itseoikeutetusti virkavastuun mukaisesti Jan Vapaavuorelle. *** Merkittäviä sivuosia näyttelevät parhaiden kykyjensä mukaisesti Sanna Vesikansa, Juha Jolkkonen, Leena Turpeinen, Timo Lukkarinen, Juha Ahonen, Sami Sarvilinna, Olli Huuskonen, Kristian Sinkkonen, Timo Siekkinen, Markku Silen ja koko Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan virkamieskunta. *** Ulkopuolisina tarkkailijoina vuorottelevat mm. eduskunnan oikeusasiamies, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Valvira, oikeuskansleri, Helsingin hallinto-oikeus, Sosiaali- ja terveysministeriö, tietosuojavaltuutettu, Helsingin poliisilaitos ja poliisihallitus. *** Vapaavuoren häivyttyä viiden vuoden kuluttua vanhenevaa virkavastuutaan pakoon olympiakomitean suojiin uudeksi pääroolin esittäjäksi on pyrkinyt ja päässyt Juhana Vartiainen, joka vastaa elokuusta 2021 lähtien kaikesta Helsingin kaupungin toiminnasta ja erityisesti siitä, että kaupunki noudattaa lakia kaikessa toiminnassaan. *** Nimeltä mainitsemattomalta kaltoinkohdellulta vakavasti muistisairaalta avuttomalta vanhukselta on riistetty kansalaisoikeudet, eikä hänelle ole syrjittynä jätetty tässä näytelmässä osaa eikä arpaa, vaipoista puhumattakaan. *** Subjektiivisen objektiivisena kertojana on hänen omaishoitajansa. *** Näytelmän käsikirjoitus perustuu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan omahoitotarvikejakelussa keksittyyn mielikuvitukselliseen ideaan, jolla ei ole mitään todellisuuspohjaa. *** Tarinassa esille tuodut virkamiesten lainvastaiset teot tai vanhusten kaltoinkohtelut eivät ole herättäneet kiinnostusta kaupungin luottamusmiehissä eikä tutkivassa journalismissa.

24.8.21

HUHTIKUU 2020: Korona, rikosilmoitus, oikeusasiamiehen ratkaisu ja Valviran selvitys

 

Korona muutti maailman

Maailma ei ole enää entisensä. Koronavirus on muuttanut kaiken. Tämän maailmanpalon rinnalla vaipat eivät tunnu kovin tärkeiltä. Ovat ne silti edelleen hyvin hallitseva osa arkeamme elämämme loppuun saakka.

Pormestarikaan ei tunnu tärkeältä, vaikka hän on taas herännyt tärkeilemään ja ärsyyntymään. Sehän on hänen tapansa milloin minkäkin suuren tai pienen asian takia. Ei sentään ihan kaikkien asioiden, kuten esimerkiksi sairaiden vanhusten vaippojen takia. Hävettää lukea noita Vapaavuoren tekopyhiä, viisastelevia ja mahtailevia twiittauksia, kun on itse joutunut kokemaan, minkälainen vastuunpakoilija hän on todellisuudessa. Vapaavuori twiittasi esimerkiksi 7.4.2020 vihaisena suojavarusteistaHelsinki on useaan kertaan lähestynyt valtiota todeten olevansa erittäin huolissaan suojavarusteiden riittävyydestä. Ymmärrän, ettei asia ole helppo, mutta en sitä, ettei meitä oteta tosissaan.Voisin yhtä hyvin twiitata toisenlaisista suojavarusteista ”Olen useaan kertaan lähestynyt kaupunkia ja sen pormestaria todeten olevani erittäin huolissani vaippojen jakamisen laillisuudesta. Ymmärrän, että asia on helppo, mutta en sitä, ettei meitä oteta tosissaan.” Juuri tästä on kysymys. Minua ei oteta vakavasti.

Minusta on raukkamaista, että pormestari ei ole vastannut mihinkään hänelle lähettämääni pyyntöön tai kyselyyn, vaikka ne ovat olleet ihan asiallisia ja merkityksellisiä. Hänhän nimen omaan vastaa virkavastuullaan kaikesta kaupungin toiminnasta, myös toiminnan laillisuudesta. Suhtautuuko hän kaikkiin muihinkin kaupunkilaisiin yhtä ylimielisesti? On käsittämätöntä, että juristi Vapaavuorta ei liikuta tippaakaan edes se, että hänen alaisensa toimivat laittomasti. Hänelle on kerrottu se moneen kertaan yli kahden vuoden aikana ja hänen on ihan varmasti täytynyt olla siitä tietoinen jo ennen ylimpien valvontaviranomaisten tekemiä langettavia ratkaisuja. Sama koskee myös apulaispormestareita, toimialajohtajia ja koko johtavien ylilääkäreiden hierarkiaketjua ja monia muita kaupungin esimiesasemassa olevia virkailijoita. Kuulostaa raskauttavalta, kun johtavassa asemassa oleva henkilö tietää alaistensa rikkovan lakia, mutta ei kuitenkaan puutu siihen.

 

Kansakunnan päättäjät ovat taas hädän hetkellä havahtuneet, että joukossamme on paljon riskiryhmään kuuluvia ikäihmisiä, jotka kaipaavat huolenpitoa ja erillistä varjelusta. Helsingin kaupungin pormestari on huomannut tilaisuuden ja alkanut rakentaa jumalbrändiään kaikkien vähäosaisten murheista huolehtivana hyväntekijänä. Ero omiin kokemuksiimme on irvokas.

Mekin kuulumme tietysti koronan takia riskiryhmään ja noudatamme määräyksiä ja ohjeita. Monille karanteeni tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei pääse bilettämään tai löhöilemään aurinkorannoille. Meidän arkeamme koronakaranteeni ei ole muuttanut paljoakaan, sillä olemme eläneet vakavan sairauden takia jo vuosikausia omassa karanteenissamme vankeina yhteiskunnasta syrjäytettyinä oikean elämän ulkopuolella. Nyt en tosin ole voinut pitää edes omaishoitajan viikoittaisia vapaatuntejani ja kerätä voimia, koska vaimoni osavuorokautinen hoitopaikka on ollut suljettuna maaliskuusta asti ja pysyy suljettuna vielä pitkään, ehkä vuosia tai lopun elämämme ajan. Olemme kaksistaan kotiin sulkeutuneina tauotta yötä päivää ilman kontakteja ulkomaailmaan, minä ja ihana suloinen hento hauras puhekykynsä menettänyt rakkaani, jota ei voi jättää hetkeksikään yksin.

Helsingin kaupunki ei ole ottanut meihin mitään yhteyttä koko koronakriisin aikana, vaikka kuulumme molemmat riskiryhmään. Minä sydänpysähdyksestä pelastuneena sepelvaltimotautisena uupuneena omaishoitajana ja vaimoni toimintakykynsä menettäneenä vakavasti muistisairaana vanhuksena.
1.4.2020

Yllättävä rikosilmoitus

Sain yllättäen sähköpostiviestin TIETOSUOJAVALTUUTETUN toimistosta. siinä luki, että ”yhteydenottoanne koskevat vireillesaattamisasiakirjat on siirretty poliisille”. Olin tehnyt 29.8.2018 ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle siitä, että tarvikevaraston ylilääkäri ja mahdollisesti muutkin ylilääkärit olivat urkkineet luvatta ja aiheetta vaimoni salaisia potilastietoja. Minähän olin pyytänyt kaupungilta vain sitä yhtä asiakirjaa, enkä mitään muuta. Ei sen asiakirjan lähettäminen mielestäni vaatinut millään muotoa vaimoni potilastietoihin kajoamista. Oikeus potilastietojen katsomiseen edellyttää sitä paitsi, että lääkärillä on potilaaseen hoitosuhde. Tarvikevaraston lääkärillä ei todella ollut, eikä tule ikinä olemaankaan.

Helsingin poliisilaitokselta tuli 2.4.2020 kirjallinen vahvistus RIKOSILMOITUKSEN (5500/R/22059/20) tekemisestä. Tietosuojavaltuutettu oli siis tehnyt Juha Ahosen ja mahdollisesti muidenkin ylilääkäreiden tekemisistä rikosilmoituksen!  Asianimikkeenä on ”virkavelvollisuuden rikkominen ma 1.1.2018 – ke 29.8.2018”. 

6.4.2020

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun

Postissa tuli EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN vastaus kanteluun Helsingin kaupungin hoitotarvikejakelun lainmukaisuudesta (EOAK/3024/2019), jonka apulaisoikeusasiamies oli pannut vireille toukokuussa 2019. Kantelussa pyydettiin Valviralta selvitystä ja lausuntoa siitä, onko kaupungin jakelukäytäntö laillista ja onko vaimoni tapauksessa menetelty asianmukaisesti.

  • Valvira on perehtynyt aluehallintoviraston 16.4.2019 tekemään ratkaisuun ja yhtyy siihen 21.10.2019 oikeusasiamiehelle antamassaan lausunnossaan.

  • Ratkaisussaan aluehallintovirasto (ja siis myös Valvira) antoi Helsingin kaupungille hallinnollista ohjausta ja totesi muun muassa, että hoitotarvikejakelun tulee aina perustua yksilölliseen harkintaan, ja kun pitkäaikaisesta sairaudesta johtuva tarve on pysyvä, tulee hoitotarvikkeet myöntää heti.
  • Saadun selvityksen mukaan Helsingin kaupunki on päättänyt korjata käytäntöään aluehallintoviraston osoittamalla tavalla.
  • Kun aluehallintovirasto on jo antanut kaupungille hallinnollista ohjausta, jota kaupunki on ilmoittanut noudattavansa, apulaisoikeusasiamies katsoi, että asiassa ei enää ole tarvetta hänen toimenpiteilleen.

Oikeusasiamiehen vastauksessa ei ollut tarkempia tietoja Valviran selvityksestä. Olin pitkään siinä luulossa, että Valvira oli vain todennut aluehallintoviraston toimineen oikein, mutta syksyllä 2020 selvisikin, että Valvira oli selvittänyt asiaa perin pohjin. Oikeusasiamiehen kansliasta lähetettiin syyskuussa 2020 pyytämäni kopio Valviran  20.10.2019 antamasta selvityksestä ja lausunnosta (V/22625/2019). Se olikin mielenkiintoista luettavaa. Kommentoin sitä myöhemmin.


Yli kaksi vuotta kestäneiden selvittelyjen jälkeen eduskunnan oikeusasiamies, Valvira ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto ovat päätyneet ratkaisuissaan siihen, että Helsingin kaupunki ei ole omahoitotarvikkeiden jakelussa noudattanut lakeja ja sosiaali- ja terveysministeriön antamia määräyksiä. Suomesta on vaikea hankkia arvovaltaisempaa vahvistusta mielipiteilleni.

Ministeriön määräyksiä selailemalla oli helposti nähtävissä, että Helsingin kaupunki ei toimi lainmukaisesti ministeriön määräyksiä noudattaen omahoitotarvikejakelussaan, kuten korkeat laillisuutta valvovat viranomaiset ovat sittemmin vahvistaneet. Kerroin tämän kaiken sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari Sanna Vesikansalle jo 16.2.2018 ja Helsingin kaupungin kaikesta toiminnasta vastaavalle pormestari Jan Vapaavuorelle ensimmäisen kerran 28.5.2018 ja moneen kertaan sen jälkeenkin. Kaikille apulaispormestareille, sosiaali- ja terveystoimialan johtajalle ja kaupungin johtavissa asemissa oleville ylilääkäreille olen selittänyt samat asiat uudelleen ja uudelleen. Kukaan heistä ei ole välittänyt mielipiteistäni tipan vertaa. Miksi ja millä oikeudella Helsingin kaupungin johtajat ovat välinpitämättömiä ja suhtautuvat asiallisiin vaatimuksiini ikään kuin minua ei olisi olemassakaan?


 

23.4.2020

Omantunnonkysymys sote-lautakunnan ja valtuuston jäsenille

Lähetin tästä yhteenvedostani hieman suppeamman version Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä lautakunnan jaoston jäsenille ja varajäsenille. Myös kaupunginvaltuuston ryhmien sihteerit saivat tämän jaettavaksi ryhmänsä valtuutetuille. Saatesanoissa kysyin: Ovatko kaupungin johtajat toimineet sinun haluamallasi tavalla? Jos eivät ole, mitä voit tehdä asian hyväksi?

Kirjeen ja yhteenvetoni saivat: 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Sanna Vesikansa (Vihr.) ja jäsenet Seija Muurinen (Kok.), Maritta Hyvärinen (Kok.), Sami Heistaro (Kok.), Tuomas Tuure (Vihr.), Kati Juva (Vihr.), Karita Toijonen (SDP), Tapio Bergholm (SDP), Reko Ravela (Vas.), Aleksi Niskanen (PS), Cecilia Ehrnrooth (RKP), Katju Aro (FP) ja Leo Bergman (Lib.) sekä varajäsenet Meri Haahtela, Mukhtar Abib, Veli-Pekka Sinervuo, Pia Hytönen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Esa Lehtipuro, Sanna-Mari Oranen, Sandra Hagman, Sakari Männikkö, Johan Lund, Heidi Ahola, Riia Järvenpää (AP)

Sosiaali- ja terveyslautajaoston jäsenet Mikko Savelius  (Kok.), Jari J. Marjanen (Vihr.), Marko Lindfors (SDP), Mira-Veera Auer (Vas.), Edina Bilajac (Vas.), Aleksi Niskanen (PS) jaTuulikki Vuorinen (KD) sekä varajäsenet Mukhtar Abib, Emilia Knaapi, Leena Riittinen, Sonja Alanko, Katariina Styrman, Reko Ravela, Seppo Paakkinen, Anne-Mari Säteri ja Elie El-Khouri

Valtuustoryhmien sihteerit: Kokoomuksen valtuustoryhmä Roope Tukia, Vihreä valtuustoryhmä Anna Hyödynmaa, Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä Laura Ylitalo,  Vasemmistoliiton valtuustoryhmä Antti Kettunen, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä Sofia Henriksson, Perussuomalaisten valtuustoryhmä Marika Sorja, Keskustan valtuustoryhmä Tiina Ahva, Liike Nyt Helsinki Katri Ajanto-Lumisalo, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä Elie El-Khouri, Feministisen puolueen valtuustoryhmä Tintti Laiho, Avoin puolue Riia Järvenpää ja Terve Helsinki Harri Lindell

Kaupungin päättäjät olivat tämän jälkeen laajasti tietoisia siitä, että kaupungin omahoitotarvikejakelu toimii laittomasti ja ylimmät laillisuusvalvojat ovat vaatinee korjaamaan toimintansa lailliseksi. Laura Ylitalo ja Edina Bilajac olivat ainoat, jotka vastasivat kirjeeseeni. Muiden poliitikkojen elämää Helsingin kaupungin laiton toiminta ei häirinnyt. 

Kukaan Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenistä ei ollut kiinnostunut siitä, että ylimmät laillisuusvalvojat olivat todenneet kaupungin omahoitotarvikejakelun toimivan laittomasti ja vaatineet kaupunkia korjaamaan toimintansa lailliseksi! Ja kaupunginvaltuuston pitäisi olla kaupungin ylin päättävä elin. Tällainen on oikeusvaltio Suomessa sijaitseva maailman toimivin kaupunki.


Kaupungin kansliasta tuli Sanna Vesikansan ilmoitus 24.4.2020, että asia käsitellään lautakunnassa muistutuksena

Kiitos viestistänne.
Viestinne on täältä kaupunginkansliasta ohjattu kirjaamon kautta sosiaali- ja terveystoimen asiasta vastaaville viranhaltijoille. Sitä käsitellään muistutuksena ja teille vastataan suoraan.

Ystävällisin terveisin

Sanna Vesikansa

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveystoimiala

Helsingin kaupunki / Helsingfors stad / City of Helsinki
Kaupungintalo / Stadhuset / City Hall
PL 1 / PB 1 / P.O.Box 1
FI – 00099 Helsingin kaupunki / Helsingfors Stad / City of Helsinki
Puh. / Tel. +358 9 310 36040
Käyntiosoite/visiting address: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki

Sen koommin en ole kuullut tästä käsittelystä, muistutuksesta tai vastauksesta mitään, Siis tuttua vesikansailua jälleen. Mitäpä muuta voi häneltä odottaa!VIRKAMIEHEN ON NOUDATETTAVA LAKIA KAIKESSA TOIMINNASSAAN.

HELSINGIN KAUPUNGIN OMAHOITOTARVIKEJAKELUN YLILÄÄKÄRI
HYLKÄSI HOITAVAN LÄÄKÄRIN TEKEMÄN MÄÄRÄYKSEN
VAATIMALLA KOLMEN KUUKAUDEN KARENSSIA
OMAHOITOTARVIKKEIDEN SAAMISEKSI.

KAIKKI YLIMMÄT LAILLISUUSVALVOJAT
TOTESIVAT PÄÄTÖKSEN LAINVASTAISEKSI,
KOSKA YLILÄÄKÄRILLÄ EI OLLUT VALTUUKSIA
PUUTTUA HOITAVAN LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSEEN,
EIKÄ MISSÄÄN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ OLE
MITÄÄN MAININTAA  KARENSSIVAATIMUKSESTA .

VIRANOMAISET VAATIVAT HELSINGIN KAUPUNKIA 
KORJAAMAAN LAITTOMAN TOIMINTANSA.

KAUPUNKI LUPASI VIRANOMAISILLE KORJATA,
MUTTA EI KORJANNUT.


MITÄ KOHTAA KAUPUNKI EI YMMÄRRÄ TÄSSÄ ASIASSA?

 


<< EDELLINEN     ALKUUN    SEURAAVA >>Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

@Vapaavuori @sannavesikansa @JuhaJolkkonen @Timo_Lukkarinen @LeenaTurpeinen @filsdeproust @helsinginsote