Maailmassa on monta ihmeellistä tarinaa, mutta joskus totuus on taruakin ihmeellisempää. *** Tämä on yksi niistä tositarinoista, joissa riittää ihmettelemistä. *** Näytelmän tapahtumat alkavat Suomi nimisessä oikeusvaltiossa sijaitsevan maailman toimivimmaksi kaupungiksi julistautuneen Helsinki nimisen kunnan sosiaali- ja terveystoimialan Koskelan omahoitotarvikejakelupisteessä, mutta leviävät vähitellen ympäri rakasta isänmaatamme tuhansien aurinkojen loistaessa. *** Pääosan esittäjän rooli lankeaa itseoikeutetusti virkavastuun mukaisesti Jan Vapaavuorelle. *** Merkittäviä sivuosia näyttelevät parhaiden kykyjensä mukaisesti Sanna Vesikansa, Juha Jolkkonen, Leena Turpeinen, Timo Lukkarinen, Juha Ahonen, Sami Sarvilinna, Olli Huuskonen, Kristian Sinkkonen, Timo Siekkinen, Markku Silen ja koko Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan virkamieskunta. *** Ulkopuolisina tarkkailijoina vuorottelevat mm. eduskunnan oikeusasiamies, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Valvira, oikeuskansleri, Helsingin hallinto-oikeus, Sosiaali- ja terveysministeriö, tietosuojavaltuutettu, Helsingin poliisilaitos ja poliisihallitus. *** Vapaavuoren häivyttyä viiden vuoden kuluttua vanhenevaa virkavastuutaan pakoon olympiakomitean suojiin uudeksi pääroolin esittäjäksi on pyrkinyt ja päässyt Juhana Vartiainen, joka vastaa elokuusta 2021 lähtien kaikesta Helsingin kaupungin toiminnasta ja erityisesti siitä, että kaupunki noudattaa lakia kaikessa toiminnassaan. *** Nimeltä mainitsemattomalta kaltoinkohdellulta vakavasti muistisairaalta avuttomalta vanhukselta on riistetty kansalaisoikeudet, eikä hänelle ole syrjittynä jätetty tässä näytelmässä osaa eikä arpaa, vaipoista puhumattakaan. *** Subjektiivisen objektiivisena kertojana on hänen omaishoitajansa. *** Näytelmän käsikirjoitus perustuu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan omahoitotarvikejakelussa keksittyyn mielikuvitukselliseen ideaan, jolla ei ole mitään todellisuuspohjaa. *** Tarinassa esille tuodut virkamiesten lainvastaiset teot tai vanhusten kaltoinkohtelut eivät ole herättäneet kiinnostusta kaupungin luottamusmiehissä eikä tutkivassa journalismissa.

23.11.21

Helsingin hallinto-oikeuden päätös

23.11.2021 

Helsingin hallinto-oikeus antoi 23.11.2021 päätöksensä pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavia hoitotarvikkeita koskevassa hallintoriita-asiassa Dnro 20967/03.04.04.04.29/2020.

Olin jättänyt valitukseni 9.6.2020 ja vaatinut siinä, että Helsingin kaupunki on velvoitettava luovuttamaan vaimolleni vaipat 1.2.2018 lähtien sosiaali- ja terveysministeriön määräysten ja hoitavan omalääkärin laatiman lähetteen mukaisesti. Lisäksi vaadin, että Helsingin kaupunki on velvoitettava antamaan minulle päätöksensä perusteena olevat asiakirjat. Myöhemmin täydensin valitustani, että hallinto-oikeus selvittäisi, ovatko toimialajohtaja Juha Jolkkonen ja pormestari Jan Vapaavuori syyllistyneet viranhaltijoina perustuslain virkavastuuta koskevassa pykälässä mainittuun lainvastaiseen toimintaan ja valvonnan laiminlyöntiin.


Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että asiassa ei ole viitteitä siitä, että vaimoni sairaudessa olisi kysymys lyhytaikaisesta sairaudesta johtuvasta lyhytaikaisesta omahoitotarvikkeiden tarpeesta, vaan hänen virtsan- ja ulosteenkarkailu on asiassa ilmenneiden seikkojen mukaan pysyvä ja pitkäaikainen Alzheimerin taudista johtuva vaiva, ja vaippojen eli hoitotarvikkeiden pitkäaikainen tarve on siten ilmeinen. Hallinto-oikeus katsoo, että hoitotarvikkeet olisi tullut luovuttaa heti, kun hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve ja tarpeen pitkäaikaisuus oli todettu. 

Hallinto-oikeus vahvistaa, että vaimollani oli oikeus vaippoihin 1.2.2018 alkaen.


Muilta osin hallinto-oikeus toteaa, että viranomaisen toimintaa koskevien hallintokantelun luonteisten väitteiden ja vaatimusten tutkiminen ei kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan. Hakemus on siten jätettävä näiltä osin tutkimatta. Pyynnöstä, että hallinto-oikeus selvittää, ovatko tietyt virkamiehet syyllistyneet lainvastaiseen toimintaan, hallinto-oikeus toteaa, että sen toimivaltaan ei kuulu myöskään rangaistusvaatimusten tutkiminen.


                    >>> HAKEMISTO JA LINKIT MUILLE SIVUILLEEi kommentteja:

Lähetä kommentti

@Vapaavuori @sannavesikansa @JuhaJolkkonen @Timo_Lukkarinen @LeenaTurpeinen @filsdeproust @helsinginsote